België steunt oprichting van nieuwe mariene reservaten op Antarctica

België steunt oprichting van nieuwe mariene reservaten op Antarctica

België steunt de oprichting van twee nieuwe beschermde zeegebieden, in de Weddelzee en in Oost-Antarctica. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Momenteel vindt in het Australische Hobart een vergadering plaats over de bescherming van het mariene ecosysteem in de Zuidelijke Oceaan. De Zuidelijke Oceaan heeft steeds meer te maken met commerciële visserij en exploitatie van krill, dat vooral gegeerd is bij producenten van voedingssupplementen en cosmetica. Om de effecten op de biodiversiteit zoveel mogelijk te beperken, zitten verschillende internationale partners momenteel samen in het Australische Hobart (Tasmanië) in het kader van de ‘Commissie voor de instandhouding van de mariene fauna en flora van Antarctica’.

Ons land is daar al sinds de oprichting in 1982 bij betrokken, en herbevestigt nu de verbintenis om een netwerk van beschermde mariene gebieden te creëren in de Zuidelijke Oceaan. Concreet gaat het nu om een voorstel om twee nieuwe beschermde zeegebieden vast te leggen, een in de Weddelzee en een in Oost-Antarctica. De commissie houdt zich daarnaast bezig met de bescherming van zeehonden en walvisachtigen.

“De Belgische verklaring weerspiegelt die van Duitsland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en de Europese Unie”, reageert federaal minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem (MR). “Ik ben er trots op dat België deel uitmaakt van de club van landen die het verst gevorderd zijn op dit gebied, degenen die zich bewust zijn van de ecologische waarde van walvissen, pinguïns, zeehonden en andere soorten in het milieu van de Zuidelijke Oceaan en die vechten tegen het verlies aan biodiversiteit, een onmetelijke rijkdom voor de mens.”

bron: Belga