“Beleid voor halvering uitstoot houtverbranding stap voor stap voeren”

Beleid voor halvering uitstoot houtverbranding stap voor stap voeren

Houtkachels, pelletkachels en open haarden moeten tegen 2030 de helft minder schadelijke stoffen uitstoten dan in 2016. Dat staat in de “Green Deal” die Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) bereikte met technologiefederatie Agoria en andere partners. “Houtverwarming is een heel emotioneel thema. Het is daarom belangrijk dat het beleid stap voor stap en op een gedragen manier wordt gevoerd”, zo heeft Schauvliege vandaag verklaard bij de ondertekening van dat akkoord. In totaal 24 partners ondertekenden vannamiddag de Green Deal die de negatieve impact van huishoudelijke houtverwarming op de luchtkwaliteit moet beperken. De houtverbranding is namelijk verantwoordelijk voor zowat dertig procent van de uitstof van fijn stof en dioxines.

Concreet wordt gemikt op een halvering van de uitstoot tegen 2030. Dat moet onder meer bereikt worden door de oudere, meest vervuilende, toestellen buiten werk te stellen. Het gaat om een vrijwillige overeenkomst, die dus geen bindende afspraken bevat. Al komt er wel een stuurgroep die zal nagaan in welke mate de aangegane engagementen worden nageleefd.

Minister Schauvliege verduidelijkte tijdens een persconferentie waarom er op zo’n manier te werk wordt gegaan. “Houtverwarming is een heel emotioneel thema. De kachel is goed ingeburgerd in Vlaanderen”, aldus de minister. “Ik heb deze ochtend al tal van e-mails ontvangen, zowel in positieve als negatieve zin. Dat toont aan hoe erg dit leeft. En dat toont ook aan dat, als je daar een beleid rond wil voeren, dat het moet gebeuren op een voorzichtige en een gedragen manier. En dat je stap voor stap te werk moet gaan”, zo klinkt het. “Alles meteen verbieden is niet evident.”

“We hebben een doelstelling voor de uitstoot geformuleerd tegen 2030. Maar dat betekent niet dat we tot dan wachten”, zo wordt ook benadrukt. “We starten vandaag met deze Green Deal en zullen al beginnen met acties uit te rollen.”

bron: Belga