NMBS zet zichzelf in plaats van reiziger centraal

NMBS zet zichzelf in plaats van reiziger centraal

Sp.a-Kamerlid David Geerts concludeert uit de voorlopige versie van het nieuwe beheerscontract van de NMBS, waarover De Morgen en Het Nieuwsblad dit weekend schreven, dat de NMBS de reiziger vergeten is. “Van een openbare vervoersmaatschappij verwacht ik dat ze de reiziger centraal stelt. In het document dat gelekt is aan de kranten, zie ik vooral een NMBS die zichzelf centraal plaatst”, reageert hij vandaag. De kranten schreven dat er in de toekomst met minder treinbegeleiders zal worden gewerkt, en ze op sommige treinen zelfs zullen verdwijnen. “Een treinbegeleider heeft meer taken dan enkel kaartjes knippen. Hij of zij is vaak het aanspreekpunt voor de reiziger”, zegt Geerts daarover. “Zeker vandaag met de vele vertragingen, is het de treinbegeleider die de reiziger informeert. De treinbegeleider is bovendien ook het aanspreekpunt en de bemiddelaar bij problemen.”

Evenmin blij is hij met de mogelijkheid om stopplaatsen te schrappen. “In tijden van toenemende congestie op onze wegen en klimaatopwarming, verwacht ik van de NMBS en de overheid dat ze aan een groeiscenario werkt. Deze regering doet precies het tegenovergestelde: kleine stations en stopplaatsen zullen hoe langer hoe meer verdwijnen.”

Wel tevreden is hij over het feit dat uit de voorlopige overeenkomst blijkt dat tariefdifferentiatie bespreekbaar is, al plaatst hij er wel een kanttekening bij. “De daluren mogen effectief goedkoper wat ons betreft, alleen mag daar niet tegenover staan dat de spitsuren opnieuw duurder worden. Op die manier zou de NMBS opnieuw de pendelaar en de student treffen.”

bron: Belga