Minister Jambon vraagt politietop puntjes ongerustheid personeel weg te nemen

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft de top van de federale en lokale politie gevraagd correcte informatie te verspreiden over een aantal dossiers die aan de basis liggen van sociale onrust binnen het politiekorps. Dat heeft Jambon vandaag in de Kamer verklaard. Hij kondigde aan dat er “puzzelwerk” aan te pas is gekomen, maar dat voldoende capaciteit werd vrijgemaakt om de veiligheid te garanderen tijdens de Europese topvergaderingen in Brussel deze week. De voorbije dagen hebben grote aantallen agenten die opgevorderd waren voor de EU- en ASEM-top zich ziek gemeld. Minister Jambon kreeg daarover van verschillende fracties in de Kamer vragen voorgeschoteld, waarbij de oppositie zich scherp uitliet over zijn beleid. De minister af aan dat de werkdruk voor de politie de afgelopen dagen, weken en maanden erg hoog is geweest. Vier concrete dossiers liggen volgens hem aan de basis van de onrust.

Zo is er de hervorming van het ziektekapitaal. Dat komt neer op de niet-opgenomen ziektedagen die iemand kan opsparen doorheen zijn carrière. Hij bevestigde dat de hervorming ook voor de politie zal gelden, maar dat hij de vakbonden heeft duidelijk gemaakt dat er plaats is voor overgangsmaatregelen. Wat de capaciteit betreft – een oud zeer – gaat aan het einde van het jaar een nieuwe rekruteringsprocedure van start, waarvoor ook budgetten worden vrijgemaakt.

Jambon zei ook de ontevredenheid van de vakbonden over de verloning niet te snappen. Er was immers een akkoord van drie van de vier vakbonden om het loon voor heel wat agenten volgend jaar op te krikken. Bovendien wordt niet geraakt aan het regime voor de weekends en de overuren, verzekerde de vicepremier.

Hij gaf tot slot aan dat elke suggestie om geweld tegen de politie aan te pakken, werd geïmplementeerd of binnenkort wordt geconcretiseerd. “Mijn deuren staan open voor bijkomende maatregelen”, aldus nog Jambon.

Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) reageerde misnoegd op de vele ziektebriefjes die agenten dezer dagen voorgeschreven krijgen. “Wie gaat er nog allemaal besmet raken met de politiegriep? Dit misbruik van de ziekteverzekering met medeplichtigheid van artsen is gewoonweg schandalig”, laakte ze.

bron: Belga