Brusselse regering blijft hulp aan vluchtelingen ondersteunen

Brusselse regering blijft hulp aan vluchtelingen ondersteunen

De Brusselse regering blijft “steun verlenen aan de mobilisatie van de associatieve sector die zich inzet voor de opvang en de begeleiding van vluchtelingen op ons grondgebied”. Dat kondigde minister-president Rudi Vervoort vandaag aan in zijn algemene beleidsverklaring in het Brussels Parlement. Hij prees “het fantastische werk” van het Burgerplatform voor de opvang van vluchtelingen, net zoals de transversale werking van de humanitaire Hub, gedragen onder meer door Dokters van de Wereld, het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen. “Ze kunnen verder op onze steun rekenen”, aldus Vervoort. “Dat is de definitie die wij geven aan een menselijk beleid.” Voor Vervoort zijn de inspanningen van de federale regering voor de winteropvang van daklozen ontoereikend. Daarom trekt de Brusselse regering bijkomend 4 miljoen euro uit om een gezinsopvang met een capaciteit van 200 mensen te openen en ervoor te zorgen dat de opvang ook na april 2019 kan worden voortgezet.

De minister-president ging in zijn beleidsverklaring uitgebreid in op de verwezenlijkingen van zijn regering tijdens de afgelopen legislatuur. Echte nieuwe initiatieven kondigde hij niet aan, ook al omdat het parlement reeds in april zijn deuren sluit.

De minister-president wees er ook op dat de Brusselse mobiliteitssituatie enkel verbeterd kan worden door actie te ondernemen op Brussels grootstedelijk niveau. Daarom wil hij een nieuw voorstel voor de metropolitane gemeenschap op het Overlegcomité brengen. Dat gaat uit van een paritair beheer met de werknemers en de bedrijven. Naast de sociale partners moeten voor hem ook de academische wereld en de openbare vervoersmaatschappijen betrokken worden.

“Ik hoop dat de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld het mogelijk zal maken om institutionele blokkeringen te overstijgen en te werk te gaan op basis van een pragmatische visie zonder oeverloze debatten over herfederaliseren of defederaliseren van bevoegdheden”, aldus Vervoort, die betreurde dat eerdere pogingen om de metropolitane gemeenschap op te richten mislukten.

Om de Brusselse mobiliteitsknoop te ontwarren en de luchtkwaliteit in het hoofdstedelijk gewest te verbeteren, is er nood aan een omschakeling van de vervoerswijzen. Daarvoor zijn echter massale investeringen in het openbaar vervoer nodig vanuit een gezamenlijke inspanning met de andere gewesten en de federale overheid. “We komen steevast tot de conclusie dat het noodzakelijk is om onze investeringen te coördineren, maar ook en vooral dat we Brusselse mobiliteitssituatie enkel kunnen verbeteren door actie te ondernemen op Brussels grootstedelijk niveau”, aldus Vervoort.

bron: Belga