Vlaanderen haalt ruim belangrijkste onderwijsdoelstellingen van EU2020

Vlaanderen haalt ruim belangrijkste onderwijsdoelstellingen van EU2020

Vlaanderen scoort goed op de belangrijkste onderwijsdoelstellingen die de Europese Commissie in het kader van de EU2020-strategie heeft afgesproken. Zowel op het vlak van hoogopgeleiden als vroegtijdig schoolverlaters doet Vlaanderen het beter dan Europa heeft vooropgesteld, zo meldt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits op basis van een rapport van de Commissie. In de leeftijdsgroep van de 30- tot 34-jarigen beschikt 46,5 procent van de Vlamingen over een diploma hoger onderwijs, zo meldt het rapport over cijfers van het jaar 2017. Vlaanderen doet daarmee een pak beter dan het Europese gemiddelde van 39,9 procent en de EU-doelstelling van 40 procent. Het cijfer ligt wel iets lager dan de 47,3 procent die in 2016 bereikt werd, maar volgens het kabinet van Crevits is die daling “niet significant”.

Ook op een andere belangrijke indicator, het aantal vroegtijdige schoolverlaters, scoort Vlaanderen goed. Het aandeel 18- tot 24-jarigen in Vlaanderen dat niet beschikt diploma secundair onderwijs, ligt met 7,2 procent duidelijk onder de Europese doelstelling (10 procent). Minder goed nieuws is dat er sprake is van een lichte stijging in vergelijking met een jaar eerder (6,8 procent). Dat is volgens Crevits te wijten aan “de aantrekking van de arbeidsmarkt en de arbeidskrapte”.

Wel wordt in het rapport aangegeven dat er nog enkele aandachtspunten zijn. Het gaat dan om de onderwijshervorming, om de noodzaak aan ondersteuning voor leerkrachten om met diversiteit om te gaan en om investeringen in infrastructuur, STEM-opleidingen (wetenschap en techniek), burgerschap en kleuterparticipatie. “Met de hervorming van de lerarenopleiding, de historische inhaalbeweging in scholenbouw, het STEM-actieplan, de nieuwe eindtermen, de graduaatsopleidingen en de aanstelling van een kleutercoördinator bieden we in Vlaanderen duidelijke antwoorden op de aandachtspunten die Europa naar voren schuift”, reageert de minister.

bron: Belga