België legt Europese begrotingseisen naast zich neer

België legt Europese begrotingseisen naast zich neer

De regering-Michel vraagt Europa mild te zijn voor de begroting die ze eerder deze week heeft ingediend. Uit de cijfers van het ontwerpplan, dat op 15 oktober binnen moest zijn, blijkt dat de Belgische begroting niet voldoet aan de eisen die Europa stelt. België roept daarom voor het eerst een zogenaamde flexibiliteitsclausule in, aldus De Tijd. Die clausule houdt in dat kan worden afgeweken van de Europese begrotingseisen als een land kan aantonen dat het voldoende hervormd heeft. Zolang België geen begrotingsevenwicht heeft, moet de begroting in principe elk jaar met 0,6 procentpunt van het bruto binnenlands product gezonder worden gemaakt. Maar België mikt dit en volgend jaar maar op een verbetering met telkens 0,2 procentpunt. De regering hoopt dat Europa dat aanvaardt omdat ze met de pensioenhervorming, de taxshift en de hervorming van de vennootschapsbelasting en van het openbaar ambt voldoende hervormingen heeft doorgevoerd. De verwachting is dat Europa de vraag van België aanvaardt. De aandacht van Europa gaat vooral naar Italië, dat het met zijn begroting heel bont heeft gemaakt.

bron: Belga