Polen blokkeert goedkeuring van tekst over grondwaarden van EU

De Poolse regering heeft donderdag de goedkeuring van een tekst, over de bescherming van de grondwaarden in de Europese Unie, geblokkeerd. In de tekst wordt de balans opgemaakt van de toepassing, in 2017, van het EU-Handvest van de grondrechten, en wordt tegelijk opgemerkt dat nog meer werk nodig is. De discriminatie van de holebigemeenschap wordt in dat verband genoemd, maar de Polen houden de tekst tegen omdat die geen expliciete verwijzing bevat naar de discriminatie van christenen en Joden. De EU-landen keuren normaal elk jaar dit document zonder veel problemen goed. Na afloop van een vergadering met de andere ministers van Justitie liet de Poolse minister weten dat hij zijn veto zal stellen. “De religieuze haat vergiftigt Europa”, aldus minister Zbigniew Ziobro, die meent dat men “christenen en joden moet beschermen tegen religieuze discriminatie, net zoals men holebi’s, kinderen van vluchtelingen of vrouwen moet beschermen.”
In de tekst wordt gesproken van de discriminatie van “religieuze groepen”, maar Ziobro wil dat expliciet vermeld wordt welke religies.
Volgens een diplomatieke bron is de echte beweegreden van de Polen “een passage over de holebigemeenschap blokkeren die hen niet bevalt”. Volgens die bron gaat het om een ongeziene situatie die tot een “zeer gespannen” sfeer leidde aan de onderhandelingstafel.
Het incident komt er binnen een klimaat van zware spanningen met Warschau binnen de EU.

Bron: Belga