Verbale agressie in coulissen van de Gentse gemeenteraad

In Gent heeft zich bij de laatste gemeenteraad van deze legislatuur een incident voorgedaan in de coulissen. N-VA-gemeenteraadslid Ömer Faruk Demircioglu viel in een bijkamertje van het stadhuis schepen Resül Tapmaz (sp.a) verbaal aan. De scheldpartij ontaardde, waarna hij zich agressief opstelde. Open Vld-gemeenteraadslid Mehmet Karanfil is uiteindelijk tussenbeide gekomen. Niemand raakte gewond, al geeft schepen Tapmaz aan zich bedreigd te voelen. Bij terugkomst in de raadzaal bracht schepen Tapmaz burgemeester Daniël Termont op de hoogte. Daarop werd bij de politie een verklaring afgelegd. Bij het verlaten van de gemeenteraadszaal werd het N-VA-gemeenteraadslid staande gehouden. Over de inhoud van de woordenwisseling is nog geen duidelijkheid.
Maandag gaf Demircioglu tijdens de gemeenteraadszitting ook al blijk van ongenoegen. Hij sloeg toen luid zijn gsm tegen de banken, tijdens een rede van partijgenoot Elke Sleurs. Later verklaarde hij aan Belga het stadsbestuur “maffioze praktijken” te verwijten. Wat hij daarmee precies bedoelde, is niet duidelijk.

bron: Belga