Fouad Belkacem weet volgende maand of hij Belg mag blijven of niet

Fouad Belkacem weet volgende maand of hij Belg mag blijven of niet

Het hof van beroep in Antwerpen beslist op 23 oktober of Fouad Belkacem zijn Belgische nationaliteit verliest of niet. Volgens het openbaar ministerie is hij ernstig tekort geschoten in zijn verplichtingen als Belgisch burger. “Die hele nationaliteitsafname is gewoon bedoeld om mij zo snel mogelijk te kunnen uitleveren. Laat de Marokkaanse staat maar met dat irritant ‘manneke’ afrekenen”, reageerde Belkacem. Fouad Belkacem werd in januari 2016 veroordeeld tot twaalf jaar cel en 30.000 euro boete als leider van de terroristische groepering Sharia4Belgium. In oktober 2016 werd de procedure gestart om hem zijn Belgische nationaliteit te ontnemen. Volgens het Antwerpse parket-generaal vormt hij een permanente bedreiging voor de openbare veiligheid en is hij ernstig tekort geschoten in zijn verplichtingen als Belgisch burger.

De advocate van Belkacem erkent die tekortkomingen, maar vindt niet dat hij nog langer een gevaar vormt. Zijn Belgische nationaliteit afnemen zou disproportioneel zijn. “Hij heeft veel spijt en had nooit gedacht dat het hele Sharia4Belgium-verhaal op dit zou uitdraaien. Het enige dat hij nu nog wil, is bij zijn gezin zijn, werken en een gewoon leven leiden”, stelde meester Liliane Verjauw.

Belkacem vreest dat als hem de Belgische nationaliteit ontnomen wordt, een uitlevering aan Marokko de volgende stap zal zijn. “Maar zijn verbondenheid met Marokko is nihil. Hij probeerde al afstand te doen van zijn Marokkaanse nationaliteit, maar kreeg bij het consulaat van Marokko de verkeerde informatie. Mijn cliënt is en voelt zich Belg. Zijn familie is al vijftig jaar, of drie generaties lang, in ons land. Hij heeft hier een vrouw en kinderen. Zijn Belgische nationaliteit is deel van wie hij is”, aldus Verjauw.

bron: Belga