Referentiemagistraat voor uitwijzing van criminelen

Referentiemagistraat voor uitwijzing van criminelen

Er komt een referentiemagistraat voor de uitwijzing van criminele vreemdelingen. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vandaag aangekondigd in de Kamer na overleg met minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en procureur-generaal Johan Delmulle in de nasleep van de affaire Rustemi. Voorts zal er contact zijn tussen het parket en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in elk uitwijzingsdossier. Theo Francken was vandaag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken voor een gedachtewisseling over de uitwijzing van Safet Rustemi naar Albanië. In juli was er heel wat te doen over de vrijlating onder borg van Rustemi, een 33-jarige Albanees die illegaal in het land verbleef, met heel wat misdadige feiten op zijn kerfstok. Hij liep daarvoor 22 jaar cel op en prijkt op een most wanted-lijst, maar werd intussen uitgewezen naar zijn land van herkomst.

Francken wees erop dat de samenwerking van zijn diensten met die van minister van Justitie Geens goed verloopt, maar erkende dat het dossier Rustemi daarop een uitzondering vormde. Maar de zaak heeft volgens hem gevolgen gehad. Zo heeft DVZ voor verschillende dossiers reeds een brief van het parket gekregen waarin gevraagd wordt een veroordeelde niet uit te wijzen. Vroeger waren er nauwelijks brieven.

De oppositie was niet overtuigd door de uitleg van de staatssecretaris. Julie Fernandez Fernandez (PS) vond dat de aangekondigde maatregelen nieuwe gelijkaardige gevallen niet zullen voorkomen, aangezien DVZ in het dossier Rustemi alle nodige informatie in handen had. Voor Benoît Hellings (Ecolo) en Catherine Fonck (cdH) heeft de uitwijzing van Rustemi gevolgen voor de veiligheid zowel in België als in Albanië. Hij kan immers zijn activiteiten vanuit zijn thuisland gewoon voortzetten in de Brusselse Alhambra-wijk. “Hoeveel veroordeelden hebben hun straf niet moeten uitzitten doordat ze uitgewezen zijn?”, wilde Monica De Coninck (sp.a) weten. “Geen enkele”, antwoordde Francken, die verwees naar de bilaterale akkoorden om een veroordeelde zijn straf te laten uitzitten in het land van herkomst. Volgens hem zitten die cijfers ook in de lift, van een tien tot twintig per jaar naar vijftig nu.

bron: Belga