Tommelein pleit bij eurocommissaris voor btw-verlaging voor sloop en heropbouw

Tommelein pleit bij eurocommissaris voor btw-verlaging voor sloop en heropbouw

De federale en Vlaamse energieminister en vertegenwoordigers van de Waalse en Brusselse energieminister hebben vandaag een gesprek gehad met Europees Commissaris van Energie en Klimaat Miguel Cañete. Ze hadden het daarbij over het Nationaal Energie- en Klimaatplan dat ons land eind dit jaar aan Europa zal bezorgen. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) legde ook opnieuw zijn voorstel op tafel voor een verlaging van de btw op sloop en heropbouw naar 6 procent. “Europa legt ons doelstellingen op, maar moet ons ook de nodige instrumenten geven om die te halen”, aldus Tommelein. Europees Commissaris van Energie en Klimaat Miguel Cañete zakte vandaag naar Brussel af voor een overleg over het Belgische Energie- en Klimaatplan. De drie gewesten en het federale niveau rondden elk hun huiswerk al af, in december wil ons land een geïntegreerd plan aan Europa bezorgen. België zou daarmee bij de eerste landen zijn die met een plan komen om tegen 2030 de Europese doelstellingen op vlak van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie te halen. Dat ‘koppeloton’ moet met name de Oost-Europese lidstaten – waar meer voorbehoud bestaat – duidelijk maken dat de EU niet wil talmen en haar voortrekkersrol op het vlak van klimaat- en energiebeleid wil behouden.

Tijdens het overleg met commissaris Cañete kaartte Vlaams energieminister Tommelein nogmaals het belang aan van een btw-verlaging naar 6 procent voor sloop en heropbouw. “Vandaag bestaat dit in 13 Vlaamse steden, maar om onze gebouwen energie-efficiënter te maken dringt een veralgemening naar heel Vlaanderen zich op”, meent Tommelein. Volgens de Open Vld-minister steunen de andere regio’s zijn voorstel.

Tommelein is al langer pleitbezorger voor zo’n btw-verlaging, maar heeft daarvoor groen licht nodig van het federale niveau en van Europa. Btw is een federale bevoegdheid, maar ook Europa heeft een vinger in de pap. De vraag is of zij een veralgemening zouden aanvaarden. “Heel wat gebouwen zijn in een te slechte staat om te renoveren. Als we die kunnen slopen en heropbouwen aan het tarief van een renovatie, dan kan dit een enorme boost beteken voor de energie-efficiëntie van onze gebouwen”, zegt Bart Tommelein. “Europa legt ons terecht ambitieuze doelstellingen op, maar moet ons ook de nodige instrumenten geven om die te halen. Ik zal hiervoor aan de kar blijven trekken.”

Volgens Tommelein toonde eurocommissaris Cañete veel interesse in het voorstel. In het verleden toonde federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt niet erg happig te zijn op de voorgestelde btw-verlaging. De N-VA-minister wees daarbij op de mogelijk negatieve budgettaire gevolgen en hij meende ook dat Europa de plannen niet zou goedkeuren.

bron: Belga