Terug naar school in Frankrijk zonder gsm

Terug naar school in Frankrijk zonder gsm
Terug naar school in Frankrijk zonder gsm

In Frankrijk zijn vanmorgen meer dan twaalf miljoen leerlingen weer door de schoolpoort gestapt. Nieuw is echter dat ingevolge een verkiezingsbelofte van president Emmanuel Macron gsm’s taboe zijn in het basisonderwijs en de colleges. Eind juli is een wetsvoorstel gestemd dat het gebruik van gsm’s en aanverwante, zoals tablets, verbiedt in het basisonderwijs en de drie eerste jaren van het middelbaar onderwijs, de colleges dus. Meerdere colleges hanteerden het taboe al jaren in de praktijk, maar nu kunnen de directies terugvallen op de wet. De lycea, voor leerlingen vanaf vijftien jaar, hebben de mogelijkheid het verbod geheel of gedeeltelijk ook toe te passen. De maatregel heeft tot veel debat in Frankrijk geleid.

Bron: Belga