Nieuw schooljaar – Een leerkracht van 77, een directeur van 21

Het oudste personeelslid dat lesgeeft in het Vlaamse onderwijs is 77 jaar, het jongste personeelslid is 17 jaar en geeft les in het deeltijds kunstonderwijs. Het jongste personeelslid in de categorie directeurs is 21 jaar. Het zijn enkele opvallende cijfers uit de statistieken van het departement Onderwijs. In totaal zijn er voor het schooljaar 2018 – 2019 bijna 164.000 personeelsleden in het onderwijs actief in Vlaanderen, maar als het gaat om het lesgeven alleen gaat het om bijna 140.000 personeelsleden.
De Vlaamse centrumstad met de meeste leerkrachten is Antwerpen (6.931), gevolgd door Gent (4.876), Sint-Niklaas (2.692), Mechelen (2.628) en Hasselt (2.442). Die leerkrachten zijn verdeeld over 2.428 basisscholen voor gewoon onderwijs en 200 basisscholen voor buitengewoon onderwijs. Wat het secundair onderwijs betreft telt Vlaanderen 1.075 scholen, waarvan er 126 buitengewoon middelbaar onderwijs verstrekken.
Wat de populairste studierichtingen in de derde graad van het secundair betreft staat de richting “Wetenschappen-wiskunde” bovenaan met 14.384 leerlingen, gevolgd door “Economie-moderne talen” met 9.598 leerlingen en “Humane Wetenschappen” met 9.519 leerlingen. De richting “Latijn-wiskunde” kan nog 3.868 leerlingen boeien en staat op de achtste plaats in de top tien.
In het deeltijds kunstonderwijs, afdeling muziek, blijkt het instrument piano het populairst met 19.971 leerlingen, gevolgd door gitaar met 11.191 leerlingen en viool met 4.903 leerlingen. Daarna volgen nog de stem/zang met 4.417 leerlingen en slagwerk kan nog 3.760 leerlingen bekoren.

bron: Belga