Sp.a eist “volledige transparantie” van Francken

Sp.a eist "volledige transparantie" van Francken

Het Servische gezin dat in afwachting van zijn repatriëring in het gesloten centrum in Steenokkerzeel is ondergebracht, zit daar nu al meer dan de maximale termijn van twee weken. De sp.a-Kamerfractie eist “volledige transparantie” van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), onder meer over de verplichte evaluatie die nodig is om de opsluitingstermijn te verlengen. De Vlaamse kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen toont zich na een bezoek aan het gezin ongerust over de kinderen. De Servische vrouw en haar vier kinderen kwamen op dinsdag 14 augustus aan in het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel en verblijven er nu dus al meer dan twee weken. Nochtans stelt staatssecretaris Francken in het KB dat een verblijf maar twee weken mag duren, en dat een verlenging pas mogelijk is na een positieve evaluatie in het belang van de kinderen, hekelt sp.a-Kamerlid Monica De Coninck. De socialisten willen weten of die evaluatie wel degelijk is gebeurd, en eisen “volledige transparantie over het resultaat”.

De Coninck wil Francken volgende week ook aan de tand voelen in het parlement. “Het moet altijd de ambitie zijn om de opsluiting zo kort mogelijk te houden”, zegt ze. “Het uitwijzingsdossier moet klaar zijn op het moment dat men een gezin opsluit. Of begint deze regering pas met de organisatie van de terugkeer van het gezin als het opgesloten is? Dat zou onverantwoord en onmenselijk zijn zeker ten aanzien van de kinderen.”

Het Servische gezin is het eerste dat in de nieuwe woonunits in Steenokkerzeel is opgesloten. Het gezin is uitgeprocedeerd en verblijft sinds 2013 illegaal in ons land. De Serviërs werden al twee keer in een open gezinswoning ondergebracht in afwachting van hun repatriëring, maar daar namen ze telkens de benen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de vrouw en haar kinderen uitgewezen kunnen worden. Op 22 augustus verwierp de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het verzoek van het gezin tot schorsing van de uitwijzing, maar een nieuwe asielaanvraag zorgde voor nieuw uitstel van de uitwijzing. In de zaak lopen drie verschillende procedures, waaronder een bij de Raad van State.

Kinderrechtencommissaris Vanobbergen hekelt op Twitter na zijn bezoek aan het gezin dat de opsluitingstermijn overschreden is, dat er een oppervlakkige inschatting is van de impact op de kinderen en dat er geen garantie is dat de veiligheid van de kinderen bij terugkeer verzekerd is.

Vanobbergen geeft ook aan dat het om Roma-kinderen gaat, en dat “nogal wat rapporten duidelijk aangeven dat deze kinderen in Servië geconfronteerd worden met racisme, discriminatie en uitsluiting”. “Ik begrijp dat gezinnen kunnen teruggestuurd worden, maar ik vraag daarbij wel garanties voor de kinderen. Voor, tijdens en na het terugkeerproces. Deze garanties zijn er nu veel te weinig”, klinkt het in nog een andere tweet.

bron: Belga