Ook regering wil internationaal verbod op killer robots

Ook regering wil internationaal verbod op killer robots

België streeft wel degelijk naar een internationaal verbod op zogenaamde killer robots. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders vandaag beklemtoond in een reactie op aantijgingen van de oppositie en ngo’s dat de Belgische diplomatie een resolutie van het parlement in de wind zou slaan en zou nalaten om te ijveren voor een internationaal verdrag. Killer robots zijn volledig autonome wapensystemen die zonder enige menselijke inbreng een doelwit kunnen selecteren en doden. In juli vroeg de Kamer in een vrijwel unaniem goedgekeurde resolutie aan de regering om te pleiten voor een internationaal verdrag dat deze wapensystemen verbiedt. Maar volgens een aantal parlementsleden en ngo’s lieten de Belgische diplomaten dat na op een VN-conferentie in Genève. Ons land pleitte er voor een niet-bindende politieke verklaring.

“Reynders doet precies het tegenovergestelde van wat met een grote meerderheid werd beslist. Dit is ongezien. Hij is het parlement een uitleg verschuldigd”, zo ventileerde sp.a-Kamerlid Dirk Van Der Maelen vandaag zijn ongenoegen in een persmededeling. België moet volgens de socialist de killer robots bij wet verbieden en opnieuw een voortrekker in het internationale debat worden, net zoals dat destijds met de clusterbommen is gebeurd.

Minister Reynders ontkent dat de regering een loopje neemt met de wil van de volksvertegenwoordigers. “Onze doelstelling is duidelijk: voorkomen dat wapensystemen in gebruik worden genomen die niet stroken met onze ethische en humanitaire waarden en normen”, reageert hij. Maar daarvoor moeten er volgens de vicepremier eerst onderhandelingen worden gevoerd over een internationale definitie die precies omschrijft welke wapensystemen als killer robots aangeduid moeten worden, en welke niet.

Die complexe oefening moet uitmonden in een politieke verklaring. Pas dan kan een juridisch instrument vastgelegd worden, aldus Reynders, die eraan toevoegt dat de meeste lidstaten van de Europese Unie dat standpunt delen. “België zal actief blijven ijveren om deze onderhandelingen vooruitgang te laten boeken en er alles aan doen om te vermijden dat wapensystemen hun intrede maken die onwenselijk zijn vanuit ethisch en humanitair oogpunt”, besluit hij.

bron: Belga