Belgische economie groeit iets meer dan verwacht in tweede kwartaal

Belgische economie groeit iets meer dan verwacht in tweede kwartaal

De Belgische economie is in het tweede kwartaal met 0,4 procent gegroeid, zo blijkt uit een nieuwe berekening van de Nationale Bank. In een eerste flashraming eind vorige maand was er nog sprake van 0,3 procent groei. In de industrie was er wel een daling van de activiteit. Dat blijkt nu iets hoger uit te vallen. Op jaarbasis is er sprake van een groei met 1,4 procent.

Ter vergelijking: in het eerste kwartaal groeide het bruto binnenlands product (bbp of totaal aan geproduceerde goederen en diensten) met 0,3 procent en in het laatste kwartaal van vorig jaar met 0,5 procent.

De Nationale Bank ziet verschillen in economische activiteit naargelang de bedrijfstak. Zo was er nog een groei in de bouw (+0,4 pct) en in de dienstensector (+0,5 pct), maar daalde de toegevoegde waarde in de industrie (-0,2 pct).

Alle componenten van de binnenlandse vraag gingen er in het tweede kwartaal op vooruit. De consumptie (+0,1 pct) van de gezinnen nam licht toe, terwijl ze 0,3 procent meer investeerden. Ook de overheidsuitgaven stegen, zowel wat consumptie (+0,4 pct) als investeringen (+1,6 pct) betreft. Ook bij de bedrijven werd er meer (+1 pct) geïnvesteerd. Daarnaast was er een positief effect van de netto-uitvoer (+0,3 pct).

De binnenlandse werkgelegenheid steeg met 0,5 procent ten opzichte van het eerste kwartaal en met 1,2 pct op jaarbasis.

bron: Belga