Groei belastingopbrengsten voor gemeenten valt stil

Voor het eerst sinds het recessiejaar 2009 zien de Vlaamse gemeenten de opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting (APB) terugvallen. Dat meldt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vandaag. De taxshift die de federale regering doorvoerde, is volgens de VVSG wellicht een van de oorzaken. De fiscus heeft tot nu toe voor het aanslagjaar 2017 1,960 miljard euro voor de Vlaamse gemeenten ingekohierd. Op basis van de gemiddelde cijfers van de voorbije vijf jaar verwacht de VVSG dat het uiteindelijke bedrag iets lager zal uitkomen dan voor aanslagjaar 2016.

De vereniging verklaart de daling voor een deel door de belastingverlaging die de Vlaamse gemeenten in 2017 doorvoerden. Het gemiddelde tarief voor de APB daalde in dat jaar van 7,24 naar 7,21 procent.

Maar de daling is echter vooral te wijten aan de minimale groei van de belastbare massa in die periode. Gemiddeld lag die de afgelopen twintig jaar jaarlijks rond de 3,34 procent, waar de VVSG verwacht dat die voor aanslagjaar 2017 slechts 0,56 procent zal bedragen. Ook voor het aanslagjaar 2016 lag die groei met 1,20 procent al een stuk onder het gemiddelde.

Waarschijnlijk zal de taxshift een van de factoren zijn waardoor de groei aftopt, aldus de VVSG. Ramingen voor de boekjaren 2017 en 2018 gaan uit van een negatief effect van respectievelijk 2,2 procent en 4,6 procent op de APB-ontvangsten. Die ramingen houden evenwel geen rekening met de evolutie van de werkgelegenheid, net het aspect waar de taxshift op mikt. Maar ook de vergrijzing kan volgens de vereniging een mogelijke verklaring zijn. Die trend zal de komende jaren meer en meer op de gemeentelijke budgetten wegen.

bron: Belga