Brief Dutroux – “Eén grote publiciteitsstunt van advocaat met veel tijd”

Ook Jean Lambrecks, vader van slachtoffer Eefje, en zijn partner Els Schreurs hebben woensdagavond nog de brief van Dutroux’ advocaat Bruno Dayez ontvangen. Net als bij Paul Marchal kwam de brief, zij het iets later, toe via hun vroegere advocaat. “Zoals te verwachten was gaat het om een grote publiciteitsstunt van een advocaat met veel tijd en weinig cliënten”, reageert Lambrecks. “Het is een nietszeggend pamflet. De brief was niet eens vertaald. De kosten voor de vertaling zijn bij wijze van spreken voor ons. Tot zover de goede bedoelingen van de advocaat van Dutroux.” “Mocht ik Dutroux zijn, ik zou een andere advocaat zoeken, want deze berokkent alleen maar schade,” voegde Els Schreurs daaraan toe.
In de brief staat te lezen dat Dutroux bereid is te antwoorden op vragen van de nabestaanden. Jean Lambrecks heeft in het verleden meermaals, ook via aangetekend schrijven, brieven gestuurd naar Dutroux, maar hij kreeg nooit een antwoord.

bron: Belga