Uitwijzing Servisch gezin uitgesteld wegens asielaanvraag

Uitwijzing Servisch gezin uitgesteld wegens asielaanvraag

De Servische vrouw en haar vier kinderen die in het gesloten centrum in Steenokkerzeel verblijven worden voorlopig niet gerepatrieerd. Een eerste poging deze ochtend kon niet doorgaan. Morgen zou een tweede poging volgen, maar intussen startte de vrouw een nieuwe procedure. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft het over “puur proceduremisbruik”. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigde gisteren dat het gezin mag worden uitgewezen. Het gezin is uitgeprocedeerd en verblijft sinds 2013 onwettig in ons land. Twee keer werden ze ondergebracht in een open gezinswoning in afwachting van hun uitwijzing, maar telkens namen ze de benen.

Sinds augustus bestaat de mogelijkheid om gezinnen met kinderen in een speciaal voorzien deel van het gesloten centrum in Steenokkerzeel onder te brengen, een beslissing die al heel wat stof deed opwaaien. Het Servische gezin is het eerste dat daar sindsdien verblijft.

Vanmorgen vond een eerste poging plaats om het gezin naar Servië uit te wijzen. Dat gebeurt volgens het daarvoor opgestelde stappenplan zonder politie-escorte, maar de vrouw weigerde aan boord van het vliegtuig te gaan. Morgen zou een tweede poging volgen, dit keer gedwongen met een politie-escorte.

De Franstalige krant La Libre Belgique meldde vandaag dat de vrouw asiel heeft aangevraagd voor haar zesjarige dochter, die in ons land is geboren. Volgens de krant zal het gezin tijdens de procedure opgesloten blijven. De aanvraag zou in een versnelde procedure worden onderzocht, zodat de maximale opsluitingsduur van vier weken wordt gerespecteerd.

Staatssecretaris Francken wil niet bevestigen of er een asielaanvraag werd ingediend, maar heeft het wel over “puur proceduremisbruik”. “De Europese asielrichtlijn laat veel te veel mogelijkheden voor misbruik via achterpoortjes, waardoor via de meest absurde situaties wordt geprobeerd verblijfsrecht af te dwingen”, luidt het.

bron: Belga