Aantal Nederlandse studenten in Vlaams hoger onderwijs neemt sterk af

Aantal Nederlandse studenten in Vlaams hoger onderwijs neemt sterk af

Tijdens het schooljaar 2016-2017 waren in totaal 4.144 Nederlandse studenten, die buiten België wonen, ingeschreven in een Vlaamse instelling van het hoger onderwijs. Dat zijn er een 1.000-tal minder dan in 2015-2016, toen 5.155 hier studeerden. Tijdens de schooljaren 2013-2014 en 2014-2015 waren er dat 4.450 en 4.875. Dat blijkt uit het antwoord van onderwijsminister Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Koen Daniëls (N-VA). Wat de hogescholen betreft, waren de meeste Nederlandse studenten tijdens het schooljaar 2016-2017 ingeschreven in de AP Hogeschool Antwerpen (384), Thomas More Mechelen-Antwerpen (229) en de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen (228). Bij de universiteiten scoorden de UA (934), KU Leuven (666) en UGent (504) het best. In de hogescholen daalde het aandeel Nederlandse studenten in 2016-2017 van 1,88 tot 1,56 procent en in de universiteiten van 2,92 tot 2,25 procent.

Wat de opleidingen betreft, valt het hoge aantal Nederlandse studenten op dat in 2016-2017 ingeschreven was in de bacheloropleidingen diergeneeskunde (367), vroedkunde (272), interieurvormgeving (168) en verpleegkunde (97). Bij de masteropleidingen steken diergeneeskunde (177) en geneeskunde (97) boven de rest uit.

bron: Belga