Conservatief Ivan Duque legt eed af als president Colombia

Conservatief Ivan Duque legt eed af als president Colombia
Conservatief Ivan Duque legt eed af als president Colombia

In Colombia heeft Ivan Duque dinsdag de eed afgelegd als de 60ste president van Colombia. De 42-jarige conservatieve politicus neemt de fakkel over van de centrumlinkse Juan Manuel Santos, die voor zijn vredesakkoord met de FARC-rebellen in 2016 nog de Nobelprijs voor de Vrede won. De eedaflegging vond dinsdag plaats voor het parlementsgebouw op de historsiche Plaza de Bolívar. Ze werd bijgewoond door 3.000 mensen. Ook tien Latijns-Amerikaanse staatshoofden tekenden present. In totaal waren er zeventien internationale delegaties afgevaardigd.
Duque werd in juni verkozen tot nieuwe president. Een van zijn voornaamste campagnepunten was de wijziging van het vredesakkoord met de FARC. Hoewel het internationaal wordt bejubeld, is het verdrag in Colombia zelf omstreden. Duque vindt dat de regering te veel toegevingen heeft gedaan aan de guerillero’s. Na zijn verkiezingsoverwinning kondigde hij meteen “correcties” aan
Bij zijn eedaflegging dinsdag herhaalde het nieuwe staatshoofd zijn intentie om de “correcties” door te voeren. Zo wil hij verzekeren dat de slachtoffers van de FARC “de waarheid, gerechtigheid en schadeloosstelling” krijgen.

Bron: Belga