Stijgend aantal uithuiszettingen uit panden van sociaal verhuurkantoren

Stijgend aantal uithuiszettingen uit panden van sociaal verhuurkantoren

Het aantal uithuiszettingen uit panden van sociaal verhuurkantoren is toegenomen van 192 in 2016 tot 226 in 2017. Ook het totaal aantal panden dat via sociale verhuurkantoren verhuurd werd steeg in die periode van 9.140 tot 10.008. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) op een schriftelijke vraag van parlementslid en partijgenoot Björn Anseeuw. In 2017 was huurachterstand in 146 gevallen de enige reden voor de uithuiszetting. Huurachterstand in combinatie met het slecht onderhoud van de woning was nog eens goed voor 52 bijkomende beslissingen tot uithuiszetting. Het slecht onderhoud alleen lag in vijf gevallen aan de basis. De meeste uithuiszettingen situeerden zich in de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen (elk 62), gevolgd door Oost-Vlaanderen (38), Limburg (36) en Vlaams-Brabant (28).

Een sociaal verhuurkantoor huurt een pand van een eigenaar en bedingt in ruil voor toezeggingen zoals gegarandeerde huurbetaling en betaling van onderhoudskosten een lagere huurprijs voor wie het verder verhuurt aan kansarmen. Het aantal woongelegenheden dat SVK’s beheren steeg in de periode 2004-2017 van 2.792 tot 10.008. Het subsidiebedrag dat de Vlaamse overheid aan SVK’s uitkeren steeg van 5,02 miljoen in 2004 tot 24,08 miljoen in 2016 om dan terug te dalen tot 17,08 miljoen in 2017.bron: Belga