“Kiezer kan alle kandidaten op een lijst naamstem geven”

Kiezer kan alle kandidaten op een lijst naamstem geven

Een kiezer kan bij de komende gemeente- en provincieraadsverkiezingen wel degelijk alle kandidaten op een bepaalde lijst een naamstem geven zonder dat dit omgevormd wordt tot een lijststem. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid en partijgenote Sofie Joosen. In haar vraagstelling wees Joosen op het hardnekkig gerucht “dat alle kandidaten van een lijst een naamstem geven beschouwd wordt als een lijststem en dat de naamstem op die manier komt te vervallen”.

Homans ontkent dit en benadrukt dat de software van de stemcomputers op de correcte manier geprogrammeerd is. Wel zal ze hierop nog eens extra de aandacht vestigen in de onderrichtingen voor de telbureaus op locaties waar nog op papier gestemd wordt.bron: Belga