Oost-Vlaanderen versoepelt maatregelen tegen waterschaarste

Oost-Vlaanderen versoepelt maatregelen tegen waterschaarste

Waarnemend gouverneur Didier Detollenaere heeft in Oost-Vlaanderen de maatregelen tegen waterschaarste lichtjes versoepeld. Landbouwers en houders van moestuinen mogen voortaan vanaf 18u tot 10u hun tuin besproeien met niet-leidingwater. Ook voor het besproeien van sportterreinen komt er een uitzondering.
Alle andere maatregelen blijven wel van kracht. Oost-Vlamingen wordt gevraagd geen drinkwater te gebruiken voor niet levensnoodzakelijke doeleinden zoals het wassen van hun auto, het besproeien van hun tuin, straten en gevels of het vullen van zwembaden en vijvers. “Spaarzaam omgaan met water blijft de boodschap”, klinkt het. “Want de weersvoorspellingen voor de komende dagen voorspellen weinig tot geen neerslag.”

De lichte versoepeling komt er op vraag van de landbouwsector, die te weinig tijd had om haar gewassen te irrigeren (dat mocht tot vandaag pas na 20u en tot 8u). De versoepeling is bovendien doorgetrokken naar de andere uitzonderingen (moestuinen en sportterreinen).

Het verbod op captatie voor de onbevaarbare waterlopen en de afgesloten meanders, met uitzondering van captatie voor de openbare drinkwatervoorziening, blijft behouden. Maar ook hier mogen boeren met onmiddellijke ingang drinkwater capteren voor hun vee.

bron: Belga