94.000 adressen gecontroleerd in Kanaalplan-gemeenten

94.000 adressen gecontroleerd in Kanaalplan-gemeenten

De politiekorpsen van de negen gemeenten van het Kanaalplan in het Brussels gewest hebben het afgelopen jaar 94.809 woonstcontroles uitgevoerd. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid Brecht Vermeulen opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), zo schrijft De Tijd vandaag. Bij de woonstcontroles checkt de politie of iemand effectief woont waar hij is ingeschreven, om zo een beter zicht te krijgen op wie waar woont in de gemeenten langs de Brusselse kanaalzone en om andere misdrijven en geknoei met uitkeringen bloot te legen. De woonstcontroles waren een speerpunt van het Kanaalplan dat de regering begin 2016 in het leven riep na de terreuraanslagen in Parijs.

De woonstcontroles in de negen Kanaalplan-gemeenten hebben vorig jaar geleid tot 8.028 voorstellen om personen ambtshalve te schrappen uit het bevolkingsregister. Ze bleken niet (meer) te wonen op het adres waar ze ingeschreven stonden.De meeste controles werden uitgevoerd in Anderlecht (24.987) en daar werden ook de meeste voorstellen voor ambtshalve schrapping verstuurd naar de gemeente (2.652). In Schaarbeek gaat het om 2.270 voorstellen tot schrapping op een totaal van 18.212 woonstcontroles. In Molenbeek, waar vorig jaar 17.417 controles gebeurden, waren er 810 voorstellen tot schrapping.

bron: Belga