België nog ver verwijderd van klimaatdoelstellingen voor 2020

België nog ver verwijderd van klimaatdoelstellingen voor 2020

België is nog een heel eind verwijderd van de klimaatdoelstellingen die in het kader van de Europa 2020-strategie waren vooropgesteld. Dat blijkt vandaag uit een rapport dat Eurostat, het statistisch agentschap van de EU, heeft gepubliceerd. De Europese Unie had in 2010 een tienjarenstrategie uitgetekend, met verschillende doelstellingen op het vlak van werkgelegenheid, innovatie, klimaatbeleid, onderwijs en de strijd tegen armoede. In een vandaag gepubliceerd rapport van Eurostat wordt aangegeven in welke mate de EU-landen op weg zijn om die doelstellingen ook echt te halen.

Daaruit blijkt dat het energie- en klimaatbeleid van België geen al te goede beurt maakt. De uitstoot van de broeikasgassen werd volgens de meest recente cijfers (2016) in ons land namelijk slechts met 7,2 procent teruggedrongen, ten opzichte van het referentiejaar 1990. Eurostat wijst erop dat België daarmee nog ver verwijderd ligt van de nationale doelstelling van 15 procent minder uitstoot.

Ook het aandeel van hernieuwbare energie komt niet in de buurt van de beoogde 13 procent. Hoewel dat aandeel tussen 2008 en 2016 meer dan verdubbelde, blijft België steken op 8,7 procent. Op het vlak van energie-efficiëntie is zelfs nauwelijks vooruitgang geboekt, zo staat nog in het rapport.

Het terugdringen van de armoede vormt een ander Belgisch pijnpunt in het rapport. Het aantal mensen dat het risico op armoede en sociale uitsluiting loopt, is tussen 2008 en 2017 zelfs met 4,6 procent toegenomen, waardoor België alleen maar verder van zijn doelstelling is verwijderd.

Op het vlak van onderwijs scoort België wel goed. Het aantal voortijdige schoolverlaters ligt met 8,9 procent nu al lager dan de beoogde 9,5 procent. En ook het aantal 30- tot 34-jarigen dat hoger onderwijs heeft afgerond, ligt met 45,9 procent al erg dicht bij de doelstelling van 47,0 procent.

bron: Belga