Ieper vaardigt eerste oppompverbod in West-Vlaanderen uit

De droogte zorgt nu ook in West-Vlaanderen voor een eerste oppompverbod. Ieper verbiedt dat er nog water gepompt wordt uit het bufferbekken van deelgemeente Vlamertinge. Dat meldt de stad vandaag. Al wekenlang geldt er in de provincie West-Vlaanderen code geel en wordt gevraagd om spaarzaam te zijn met water. Maar de aanhoudende droogte noopt nu ook tot extra maatregelen. “Door de aanhoudende droogte is het momenteel niet mogelijk nog water uit het bufferbekken van Vlamertinge, in de Cerfstraat, te pompen via het voorziene systeem”, meldt de stad. Het waterpeil staat te laag om nog water op te zuigen en dus verbiedt de stad het rechtstreeks onttrekken van water. Nog meer water onttrekken, kan nefast zijn voor het milieu en de vegetatie in en rond het bekken.

Dat bekken was de jongste weken populair bij landbouwers die er water oppompten om de gewassen te besproeien. “Conform het politiereglement is het bijgevolg verboden om nog water te onttrekken uit de voorziene aansluiting totdat het waterpeil weer voldoende hoog staat”, besliste burgemeester Jan Durnez (CD&V). Er zal toezicht zijn en administratieve sancties zijn mogelijk.Het verbod wordt aangegeven met een rode vlag. Deze week nog volgt er spoedoverleg met provinciegouverneur Carl Decaluwé. Vorig jaar gold er een tijdlang een algemeen oppompverbod uit waterlopen en buffers. Mogelijk volgen bij aanhoudende droogte opnieuw dergelijke maatregelen.

bron: Belga