Vandeurzen wil kwetsbare personen aan zinvolle dagbesteding helpen

Vandeurzen wil kwetsbare personen aan zinvolle dagbesteding helpen

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) maakt voor volgend jaar 3,2 miljoen euro vrij om personen met medische, mentale, psychiatrische of sociale problemen die geen gewone job kunnen doen, toch te helpen aan een zinvolle dagbesteding via ‘arbeidsmatige activiteiten’. Dat meldt de minister in een communiqué. Het gaat dan om zakken inladen in een supermarkt, een handje toesteken op de zorgboerderij tot handdoeken opvouwen bij de kapper. Mensen met medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale problemen, of een combinatie daarvan, kunnen niet altijd gewoon gaan werken. Ook een job in een beschutte werkplaats is soms moeilijk. Welzijnsminister Vandeurzen maakt daarom extra middelen vrij om – voor wie dat wil – AMA te voorzien. Die ‘arbeidsmatige activiteiten’ gaan van zakken inladen in een supermarkt, tot helpen op een zorgboerderij of in een moestuin tot handdoeken opvouwen bij de kapper of drankjes rondbrengen in de kantine van het woonzorgcentrum.

Die activiteiten doen ze op vrijwillige basis, maar ze worden wel bijgestaan door een erkende begeleider van een voorziening of onderwijsinstelling, die daarvoor een subsidie ontvangt. De Vlaamse regering voorziet daarvoor 3,2 miljoen euro extra in 2019, tegen 2029 moet dat opgelopen zijn tot 6,5 miljoen euro. In 2018 kunnen daarmee in totaal 3.300 mensen begeleid worden, volgend jaar zijn dat er 3.800, waarna het verder gradueel moet toenemen tot 7.750 in 2029.

De wettelijke omkadering voor het systeem bestaat sinds 1 juli, en er werden intussen al 1.800 overeenkomsten voor AMA ingediend, vooral door voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg. Op dit moment hebben 148 instellingen een erkenning als begeleider AMA.

De minister reageert tevreden. “Mensen met een zorgproblematiek kunnen misschien geen betaald werk meer verrichten, maar hebben wel de nood om buiten te komen, om een sociaal netwerk op te bouwen en om zichzelf te ontplooien op een werkplek. Arbeidsmatige activiteiten geven structuur aan hun dag”, klinkt het.

bron: Belga