Hubertusvereniging maakt jachtplannen digitaal toegankelijk

Hubertusvereniging maakt jachtplannen digitaal toegankelijk

De Hubertusvereniging, de Vlaamse jagersvereniging, heeft de meest actuele jachtplannen op haar website geplaatst. Daardoor kunnen mensen snel te zien krijgen of hun perceel als jachtgebied is ingekleurd. De digitale jachtplannen bevatten een webtoepassing waarin mensen hun adres kunnen ingeven. Ze krijgen dan onmiddellijk te zien of hun perceel als jachtgebied is ingeschaald. Wanneer dat het geval is, kan ook meteen worden doorgeklikt naar de contactgegevens van de jager, of de wildbeheereenheid waartoe die behoort.

Er kan onduidelijkheid bestaan over de inkleuring van een stuk grond, omdat privépercelen vroeger soms zonder medeweten van de eigenaar als jachtgebied werden aangegeven. Maar dat geldt enkel nog voor percelen die vóór 2014 het statuut van jachtgebied kregen. Sindsdien is er namelijk een schriftelijke toestemming van de eigenaar nodig om bijkomende percelen als jachtgrond in te kleuren.

Vogelbescherming Vlaanderen heeft in juni 2015 nog een campagne opgestart om aan te klagen dat stukken grond soms zonder medeweten van de eigenaar als jachtgebied werden beschouwd.

bron: Belga