Ondanks spanningen komen NAVO-landen tot gezamenlijke verklaring

Navo komt tot gezamenlijke verklaring ondanks spanningen
Belga / C. Liccope

De bondgenoten binnen de NAVO hebben op de top in Brussel een gezamenlijke verklaring over “trans-Atlantische veiligheid en solidariteit” opgesteld, ondanks de spanningen door onder meer de herhaaldelijke eis van de Amerikaanse president Donald Trump tot hogere defensie-uitgaven van de lidstaten. 

In de verklaring herbevestigen de lidstaten onder meer de collectieve defensie en hun engagement om de defensie-uitgaven op te trekken. “Elke aanval tegen één bondgenoot zal worden beschouwd als een aanval tegen ons allemaal, zoals bepaald in Artikel 5 van het Verdrag van Washington. We zullen aan elkaars zijde blijven staan en samen handelen, op de basis van solidariteit, een gedeelde doelstelling en eerlijke lastenverdeling”, klinkt het.

Strijd tegen terrorisme

De lidstaten zijn het eens geworden om de afschrikking en defensie van de NAVO te versterken. Ook wordt de strijd tegen terrorisme opgevoerd en zijn de bondgenoten het eens om lasten eerlijker te verdelen. “We zijn het allemaal eens dat we vandaag geen eerlijke lastenverdeling hebben in onze Alliantie. We zijn akkoord gegaan dat we meer cash in de nationale defensiebudgetten, meer moderne capaciteiten en meer bijdrages aan missies en operaties nodig hebben”, aldus Stoltenberg.

Defensie-uitgaven verhogen

President Trump eist al geruime tijd dat de andere lidstaten hun defensie-uitgaven optrekken tot 2 procent van het bbp, zoals de bondgenoten beslisten tijdens de NAVO-top van Wales in 2014. Trump vindt het oneerlijk dat Washington het meeste betaalt aan defensie. In de verklaring van woensdag staat nu dat de bondgenoten hun engagement van in Wales herbevestigen. Tijdens de vergadering van woensdag zei Trump dat die 2 procent eigenlijk niet volstaat. Hij wil op termijn naar 4 procent van het bbp. Stoltenberg is terughoudender. “Eerst moeten we die 2 procent halen. Daar moeten we ons nu op focussen.”