North Sea Port wil uitstoot met buizen afvoeren

North Sea Port wil uitstoot met buizen afvoeren

Onderzoekers bestuderen of het mogelijk is om een groot netwerk van ondergrondse buizen aan te leggen in het havengebied van North Sea Port. Dat kan de uitstoot van de zwaar vervuilende industrie afvoeren en voor andere doeleinden gebruiken. Zoals bij de fabriek van Arcelor Mittal, waar restgassen ingezet worden als grondstof voor Dow Chemicals.
De leidingen zijn nuttig om de CO2-uitstoot in het grensoverschrijdende havengebied te verminderen en de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken. Maar het is nog niet duidelijk of het ‘Clean Underground Sustainable Transport’, of kortweg CUST, haalbaar is, hoe het moet worden vormgegeven en ontplooid. Verschillende spelers leggen samen 175.000 euro op tafel om het idee te verkennen.

Het onderzoek is een gezamenlijk initiatief van North Sea Port, de stad Gent, Smart Delta Resources, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, de provincie Zeeland en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W) in Nederland. Het onderzoek loopt tot 30 juni 2019.bron: Belga