Schoolfeest filmen? Eerst iedereen toestemming vragen

Schoolfeest filmen? Eerst iedereen toestemming vragen

Vanaf volgend schooljaar staat in de reglementen van de scholen van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs dat iedereen die op foto’s of filmpjes in beeld komt toestemming moet geven voor die beelden. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag. De scholen verwijzen naar de nieuwe privacywetgeving. Het vrij onderwijs en GO! springen naar eigen zeggen veel pragmatischer om met die regelgeving. “Door de nieuwe Europese regels rond gegevensbescherming is de regelgeving nog aangescherpt”, zegt Patriek Delbaere, algemeen directeur van de onderwijskoepel van steden en gemeenten (OVSG). “Voor alle duidelijkheid: wij gaan niet voor politie spelen en ouders op de vingers tikken als ze beelden maken.”

De passage moet scholen vooral indekken als een ouder een klacht zou indienen. Door het schoolreglement te ondertekenen, ligt vast dat alleen wie de foto nam verantwoordelijk gesteld kan worden. “Ik vind het er zelf ook over”, zegt Delbaere.

Het vrij onderwijs heeft een modelbrief opgesteld die scholen kunnen gebruiken om afspraken te maken met ouders. Daarin wordt opgeroepen terughoudend te zijn bij het “nemen van veelvuldige foto’s”. Ook GO! houdt het bij een advies.

“Die regels zijn er niet zomaar gekomen”, reageert de voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Privacycommissie). “Schoolfeesten zijn bovendien activiteiten waar je op voorhand goede afspraken over kan maken.”

bron: Belga