Kamer laat interventie buitenlandse speciale eenheden in België toe

De Kamer heeft donderdag een wetsontwerp goedgekeurd dat in crisissituaties de interventie toelaat van buitenlandse speciale eenheden. Het gaat om een maatregel in de strijd tegen het terrorisme. De interventie van zo’n buitenlandse dienst kan enkel in uitzonderlijke omstandigheden en op vraag van de Belgische politie, indien ze zelf niet over de nodige middelen beschikt om (alleen) in te grijpen.

bron: Belga