Asiel en Migratie – Akkoord binnen Duitse regering over asielbeleid

De Duitse regeringspartijen, CDU-CSU en SPD, hebben een akkoord bereikt over een pakket maatregelen om illegale migratie tegen te gaan. De kwestie zorgde de jongste weken voor veel verdeeldheid en dreigde zelfs de regering-Merkel te doen vallen. Donderdag is afgesproken dat er geen transitcentra zouden komen, maar dat migranten die reeds in een ander EU-land asiel hebben aangevraagd, in de bestaande politie-infrastructuur zouden worden ondergebracht. Vooral de SPD was tegen de gesloten transitcentra. Zowel CDU-CSU als SPD gaan akkoord dat deze migranten zo snel mogelijk worden teruggewezen naar het land waar ze al een asielaanvraag indienden. “De federale politie moet voor de transitprocedure haar bestaande faciliteiten aan de grens gebruiken”, klinkt het. Op de luchthaven van München bijvoorbeeld zullen migranten vanuit de transitzone van de luchthaven weer naar het land waar ze een asielaanvraag hadden ingediend, gestuurd worden, zo blijkt uit een document dat het Duitse persagentschap dpa kon inkijken.
Voor families en kwetsbare personen komen er afgescheiden ruimtes. De terugkeer zou in principe binnen 48 uur moeten gebeuren.
Het woord transitcentra, dat door de CSU was geopperd maar door de SPD sterk bekritiseerd, komt in het dcoument van donderdagavond niet meer voor, aldus dpa.
De procedure zou in principe enkel aan de Duitse grens met Oostenrijk worden toegepast. Daarvoor zijn er ook nog bilaterale akkoord met Italië en Griekenland nodig, want vanuit die landen komen de meeste asielzoekers. Tot nu toe gaat het voor de provincie Beieren om zo’n 150 mensen per maand.

bron: Belga