Sterke stijging aantal controles en pv’s wegens alcoholverkoop aan minderjarigen

Sterke stijging aantal controles en pv's wegens alcoholverkoop aan minderjarigen

In 2017 heeft de Tabak- en Alcoholcontroledienst van de FOD Volksgezondheid bij 5.199 controles op verkoop van alcohol aan minderjarigen 402 pv’s opgesteld. Dat zijn er veel meer dan de 184 pv’s in 2016 bij 3.557 controles. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block op een schriftelijke vraag van Nathalie Muylle (CD&V). Het gaat om cijfers van de controles op alle locaties, zoals horeca en fuiven. De toename van het aantal controles is toe te schrijven aan de indienstname op 1 oktober 2016 van 12 nieuwe controleurs jonger dan 26, die na een theoretische en praktische opleiding sinds 1 april 2017 hun functie volledig autonoom uitoefenen. Deze 12 controleurs voerden in 2017 2.830 controles uit, tegenover 284 in 2016.

De 12 junior controleurs worden ingezet bij controles op fuiven van jeugdbewegingen en secundaire scholen, tijdens carnaval, op de vooravond van schoolvakanties en op fuiven waarvoor gemobiliseerd wordt via sociale netwerksites. Cafés die op woensdag- en vrijdagnamiddag open zijn worden het hele jaar door gecontroleerd. “In 2018 zal het controlebeleid gehandhaafd blijven en uitgebreid worden”, aldus de minister.bron: Belga