Raad van Europa tikt Francken opnieuw op de vingers over kinderen in gesloten centra

Raad van Europa tikt Francken opnieuw op de vingers over kinderen in gesloten centra

De Raad van Europa tikt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken opnieuw op de vingers voor zijn plannen om illegale migrantengezinnen met kinderen – als laatste redmiddel – in gesloten wooneenheden onder te brengen. “Zelfs in gepaste materiële omstandigheden en voor korte duur is opsluiting nooit in het belang van het kind”, schrijft mensenrechtencommissaris Dunja Mijatovic in een brief aan de N-VA-staatssecretaris. De toenmalige regering besliste een tiental jaar geleden dat families met kinderen die illegaal in ons land zijn, niet meer opgesloten zouden worden in een gesloten centrum, na verschillende veroordelingen voor het schenden van het Europees mensenrechtenverdrag. Ze moesten ondergebracht worden in wooneenheden in afwachting van hun terugkeer naar het land van herkomst. Maar omdat dat systeem niet waterdicht zou zijn – gezinnen verdwijnen van de radar nog voor ze worden uitgewezen – besliste de huidige regering om wooneenheden te voorzien binnen het gesloten terugkeercentrum 127bis in Steenokkerzeel, zij het enkel als laatste redmiddel en voor korte duur.
In een brief aan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken die Belga kon inkijken, laat de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa Dunja Mijatovic zich daar erg kritisch over uit. “Men heeft mij laten weten dat de nieuwe gesloten units voor gezinnen met kinderen in de buurt van de luchthaven van Zaventem af zijn, en dat families er in de zeer nabije toekomst opgesloten kunnen worden. Kinderen mogen nooit opgesloten worden wegens hun migratiestatus, of die van hun ouders”, zegt ze.
De mensenrechtencommissaris wijst er ook op dat de regeling ingaat tegen het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Dat zegt dat minderjarigen als laatste redmiddel opgesloten kunnen worden in het kader van jeugdcriminaliteit, maar dat is niet van toepassing in geval van migratie, stelt Mijatovic.
Ze spoort de staatssecretaris aan om “meer in te zetten op het verbeteren van de alternatieven, in plaats van gesloten instellingen opnieuw te introduceren”. “België heeft het laatste decennium geïnvesteerd in de ontwikkeling van die alternatieven en is zo een referentieland geworden op dit gebied. Ik spoor uw autoriteiten aan om op dit pad verder te gaan en niet terug te keren naar het verleden en de bescherming van kinderrechten in gevaar te brengen.”
De brief is verstuurd op 5 juni. De Raad heeft naar eigen zeggen nog geen antwoord van de staatssecretaris ontvangen.
Het is niet de eerste keer dat de Raad van Europa Francken hierover op de vingers tikt. Mijatovic’ voorganger schreef de staatssecretaris eind 2016 al een brief waarin hij Francken aanspoorde zijn beslissing te heroverwegen.
Ook binnen de Kamer veroorzaken de gesloten woonunits in 127bis nog debat. Oppositiepartijen Groen, PS en Ecolo willen een verbod op het opsluiten van minderjarige vreemdelingen, maar de meerderheid verwerpt dat. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken organiseert binnenkort wel hoorzittingen over het onderwerp, en de leden brengen op 22 juni een bezoek aan de nieuwe wooneenheden.

bron: Belga