“Nieuwe cijfers zijn hallucinant, zeker gezien economische bloei”

Nieuwe cijfers zijn hallucinant, zeker gezien economische bloei

De stijgende armoedecijfers bij kinderen in Vlaanderen zijn “hallucinant, zeker gezien de economische bloei”. Dat zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci in een reactie op de kansarmoede-index van Kind en Gezin. “Vlaanderen laat de armsten in de steek. Minister Homans beloofde een halvering, maar haar beleid zorgt voor een stijging”, zegt ze. De kansarmoede-index van Kind en Gezin wijst op een stijgende kansarmoede bij Vlaamse kinderen. Bijna veertien procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in Vlaanderen groeide in 2017 op in kansarmoede, een stijging met bijna een procent in vergelijking met het jaar daarvoor.

Groen noemt die cijfers “hallucinant, zeker gezien de periode van economische bloei” en wijst minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) met de vinger. Zij beloofde enkele jaren geleden om de kinderarmoede te halveren, maar “haar beleid zorgt voor een stijging”, vinden Groen-voorzitster Meyrem Almaci en Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt.

“Dat meer dan 150.000 kinderen in Vlaanderen opgroeien in armoede, kunnen we toch niet aanvaarden? De inertie van de Vlaamse regering in het algemeen en minister Homans specifiek, is pijnlijk”, vindt Almaci. “De regering beloofde verandering, maar heeft de kloof alleen maar dieper gemaakt.”

Groen roept Homans en de Vlaamse regering op “doeltreffend beleid” te voeren en “concrete, structurele maatregelen” te nemen. Daar ontbreekt het nu aan, vindt de partij. “Met de nieuwe kinderbijslag wordt de kinderarmoede amper aangepakt, onder deze regering werd de kinderopvang duurder en de nieuwe huurwet maakt het alleen maar moeilijker om aan goede huisvesting te komen. De Vlaamse regering vergroot de kloof in plaats van ze te verkleinen.”

bron: Belga