Europese Commissie wil budget voor migratie en grensbeheer verdrievoudigen

Europese Commissie wil budget voor migratie en grensbeheer verdrievoudigen

Om de Europese Unie in staat te stellen de prioriteiten van haar migratiebeleid en grensbeheer te realiseren, wil de Europese Commissie het daarvoor voorziene budget verdrievoudigen. Om de Europese buitengrenzen beter te beveiligen, bescherming te bieden aan wie dat nodig heeft, legale migratie en integratie te ondersteunen, illegale migratie te bestrijden en mensen die geen recht hebben op verblijf sneller terug te kunnen sturen, wil de Commissie tussen 2021 en 2027 34,9 miljard euro reserveren. In de lopende meerjarenbegroting krijgt migratie en grensbeheer ‘slechts’ 13 miljard. De grootste vernieuwing is dat de Commissie een nieuw Fonds voor geïntegreerd grensbeheer (IBMF) ter waarde van 9,3 miljard euro in het leven wil roepen. Dat moet de lidstaten helpen bij het beschermen van de Europese buitengrenzen, onder meer door de Europese grens- en kustwacht te versterken met 10.000 personeelsleden. De lidstaten kunnen ook rekenen op ondersteuning om de meest moderne douaneapparatuur aan te kopen en te onderhouden.

Voor het reeds bestaande, maar vernieuwde Fonds voor asiel en migratie (FAM) wordt 10,4 miljard euro vrijgemaakt. Het focust zich op asiel, legale migratie en integratie.

“Op basis van de opgedane ervaring en de kennis dat migratie ook in de toekomst een uitdaging blijft, stellen we een ongekende toename van de financiering voor”, zegt Frans Timmermans, de eerste vicevoorzitter van de Commissie. “Meer flexibiliteit van onze financieringsinstrumenten betekent dat we lidstaten snel kunnen ondersteunen, waar en wanneer zij dit nodig hebben, vooral als er sprake is van een crisis.”

bron: Belga