MR houdt vast aan hervorming Dublin-verordening

De MR, de partij van premier Charles Michel, heeft maandag haar standpunten over het te voeren migratie- en asielbeleid bijgeschaafd. De Franstalige liberalen steunen de inspanningen om de Dublin-verordening te hervormen. Over die hervorming zei staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vorige week nog dat ze mislukt (“dood”) was. De MR hakte enkele knopen door tijdens haar wekelijkse partijbureau, schrijft La Libre Belgique maandagavond op zijn website. De partij wil hotspots in de herkomstlanden van migranten – of in de buurlanden – waar informatie verstrekt kan worden over de geldende asielvoorwaarden en de ontvankelijkheid van hun aanvraag. Wie aanvaard wordt, zal op een legale manier naar Europa kunnen reizen.
De reeds voorgestelde versterking van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex krijgt de steun van de MR.
De MR zou begrijpen dat ze Theo Francken niet in zijn eentje het migratiebeleid van de federale regering mogen laten bepalen, schrijft La Libre.

bron: Belga