KCE lanceert onderzoek naar levenskwaliteit Belg

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) lanceert een nationale enquête naar de prioriteiten van de Belg wat betreft levenskwaliteit. Het KCE wil de resultaten gebruiken bij het gezondheidszorgbeleid. Voor de enquête lootte het KCE uit het Rijksregister 10.000 mensen uit 91 gemeenten. Concreet zal aan de deelnemers worden gevraagd om aan te geven in welke mate hypothetische gezondheidsproblemen (bv. pijn, een depressie, een handicap) een impact zouden hebben op hun levenskwaliteit.

Het kenniscentrum gaat de informatie gebruiken bij het gezondheidsbeleid. “Als beleidsmakers weten welk soort verlies aan levenskwaliteit de bevolking beschouwt als het zwaarst om te dragen, kunnen ze realistische, voor de bevolking prioritaire doelstellingen vastleggen”, luidt het in een persbericht. Met dezelfde informatie kan ook worden nagegaan welke patiëntengroepen relatief minder goed bedeeld zijn, en kan er worden beoordeeld of er voor hen bijkomende inspanningen nodig zijn.

Daarnaast kan de enquête worden gebruikt om de werkzaamheid van nieuwe behandelingen beter te evalueren.

De uitgelote burgers worden de komende weken gecontacteerd.

bron: Belga