Europees parlement maakt van data “vijfde vrijheid” van interne markt

Europees parlement maakt van data "vijfde vrijheid" van interne markt

De commissie Interne Markt van het Europees Parlement heeft vandaag nieuwe regels goedgekeurd die de grensoverschrijdende mobiliteit van niet-persoonsgebonden gegevens moeten verbeteren. “Door grenzen, verplichtingen en hinderpalen als lokalisatierestricties weg te nemen, bieden we onze Europese bedrijven de kans op een globale schaal te concurreren”, zegt de Zweedse rapporteur Anna Maria Corazza Bildt. “We maken van data de facto de vijfde vrijheid van de interne markt.” De manier waarop met persoonsgebonden gegevens wordt omgegaan, wordt geregeld met de recent in werking getreden verordening rond gegevensbescherming (GDPR). Het probleem met niet-persoonsgebonden gegevens en geanonimiseerde commerciële data is dat die vaak niet vrij kunnen circuleren tussen de Europese lidstaten. Daardoor lopen bedrijven economische, sociale en commerciële kansen mis. Het gaat bijvoorbeeld om banken of andere financiële dienstverleners en de zorgsector die verplicht worden hun gegevens lokaal op te slaan of te verwerken. Bedrijven die zich richten op data stoten zo op nationale muren.

De bevoegde parlementscommissie heeft nu het licht op groen gezet voor het voorstel van de Europese Commissie om de geldende restricties op te heffen. Enkel wanneer de openbare veiligheid in het gedrang komt, mag een uitzondering ingeroepen worden. Door de hinderpalen voor grensoverschrijdend dataverkeer weg te nemen, moet de Europese data-economie een boost krijgen. De weg wordt vrijgemaakt voor een echte interne markt voor gegevensopslag en -verwerking en een concurrerende, veilige en betrouwbare Europese cloudsector. Die moet gebruikers van clouddiensten lagere prijzen bieden.

“Dit is een ‘game changer'”, zegt Corazza Bildt. “Deze verordening plaveit de weg voor artificiële intelligentie, cloudcomputing en de analyse van big data.” Voor de nieuwe wetgeving van kracht wordt, moet het parlement het wel nog op een akkoord gooien met de lidstaten. Op 14 juni zouden de onderhandelingen van start moeten gaan.

bron: Belga