Merkel presenteert plan voor hervorming eurozone

Merkel presenteert plan voor hervorming eurozone

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft zondag in haar kaarten laten kijken over de hervorming van de eurozone. In een interview met de ‘Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung’ dient ze de Franse president Emmanuel Macron, die eerder pleitte voor een sterke eurozone, van antwoord. Merkel stelde een investeringsbudget voor “dat in de lage tweecijferige (minstens 10, red.) miljarden loopt”. Zo’n budget zou geleidelijk moeten worden ingevoerd en geëvalueerd, klonk het. Merkel liet in het midden of dit budget deel moet uitmaken van de Europese begroting, of, zoals Macron voorstelt, aan de Europese ministers van Financiën wordt toevertrouwd. Ze is ook voorstander om de economische verschillen in de eurozone met dergelijk budget te compenseren. De Duitse bondskanselier stelde ook haar concept voor een Europees Monetair Fonds voor. Dat vloeit voort uit het ESM-stabiliseringmechanisme, dat op zijn beurt na de schuldencrisis is ontstaan. Concreet zullen landen die door externe omstandigheden in moeilijkheden geraken, met kortlopende kredieten kunnen worden gered. “Steeds met beperkingen uiteraard, in begrensde omvang en tegen volledige terugbetaling”, benadrukte Merkel in het interview.
De Duitse bondskanselier is ook voorstander om de onderhandelingen over het financieel kader van de Europese Unie voor de periode 2021-2027 vóór de Europese verkiezingen van mei volgend jaar af te sluiten. “In de huidige onzekere tijden moet Europa ten allen tijd in staat zijn om te handelen”, klonk het. “Wanneer we de onderhandelingen op de lange baan schuiven, is het mogelijk dat we een heel jaar geen Erasmus-beurzen kunnen uitreiken of de uitbouw van Frontex vertragen, om nog te zwijgen van de structuurfondsen of onderzoeksprogramma’s.”
Ook in het debat over een nauwer Europees defensiebeleid, treedt Merkel Macron bij. De Franse president pleitte eerder onder meer voor een gemeenschappelijke Europese interventiemacht. Maar voor Merkel moeten zulke interventietroepen wel geïntegreerd worden in een structuur van een gezamenlijk Defensiebeleid, waarbij ze verwijst naar Pesco – de permanente samenwerking onder 25 lidstaten die vorig jaar werd gelanceerd. “We kunnen zo’n initiatief ook openstellen voor een land als Groot-Brittannië”, luidde het nog.

bron: Belga