Open Vld komt op in alle Brusselse gemeenten

Open Vld komt op in alle Brusselse gemeenten

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober komt Open Vld op in alle Brusselse gemeenten. De Vlaamse liberalen hebben overal lijsten samen met andere partijen, meestal met de MR. Onderwijs en lagere fiscaliteit zijn speerpunten in het kiesprogramma van Open Vld Brussel, dat vandaag een congres hield in aanloop naar de stembusslag. Op dit moment levert Open Vld vijf schepenen, een OCMW-voorzitter en acht gemeenteraadsleden in de verschillende gemeenten. De ambitie is om dat aantal na de verkiezingen op te trekken. “We komen op in alle gemeenten, in verschillende combinaties afhankelijk van de lokale situatie. We zijn er in geslaagd om goed te staan en op een aantal plaatsen een goede kans te maken op mee te besturen”, zei Brussels Open Vld-minister Guy Vanhengel.

In vijftien gemeenten komt Open Vld samen op met MR. In Evere staat Open Vld op de burgemeesterslijst van Rudi Vervoort (PS), in Schaarbeek op die van Bernard Clerfayt (Défi) en in Ganshoren op de lijst ‘Samen’ van ex-burgemeester Michèle Carthé (PS).

Op een congres vandaag werden een aantal inhoudelijke prioriteiten in de verf gezet. Die gingen niet alleen over het gemeentelijke, maar ook over het gewestelijke niveau. Zeven maanden na de gemeenteraadsverkiezingen zijn er immers al gewestverkiezingen. Het bestuursniveau van gemeenten en gewest raken ook steeds meer verweven, meent Open Vld.

De liberalen willen verder inzetten op lagere fiscaliteit. “Brussel is al het gewest met de laagste personenbelasting, maar wij willen verder gaan met een tweede verlaging van de opcentiemen op de personenbelasting”. De autofiscaliteit moet vergroend worden, door niet langer het bezit maar het gebruik van de wagen te belasten.

Inzake onderwijs wil Open Vld inspanningen leveren om leerkrachten in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel te behouden en meertaligheid te stimuleren. Inzake veiligheid pleiten de Vlaamse liberalen voor een centraal aangestuurd veiligheidsbeleid en één politiezone.

bron: Belga