Aantal geslachtswijzigingen gestegen door nieuwe wetgeving

Aantal geslachtswijzigingen gestegen door nieuwe wetgeving

In de eerste zes weken van 2018 hebben al 102 mensen hun geslacht laten wijzigen in het Rijksregister en dus ook op hun identiteitskaart. Dat is ongeveer evenveel als in het volledige jaar 2017. Die toename is een gevolg van de nieuwe wetgeving die vanaf 1 januari van kracht is. Sinds dit jaar kan je je geslacht immers laten wijzigen wanneer je geen geslachtsoperatie ondergaan hebt. Voordien was zo’n operatie en het bijhorend medisch attest nodig. Tussen 2010 en 2014 schommelde het aantal mensen dat hun geslacht liet aanpassen tussen 40 en 70 per jaar. In 2015 waren dat 81 personen, in 2016 waren het er 100 en in 2017 steeg dat aantal naar 110. Dit jaar stond de teller op 16 mei al op 102, ongeveer evenveel als vorig jaar na een volledig jaar. Dat blijkt uit gegevens van de FOD Binnenlandse Zaken.

Bovendien is in de wet een bedenktijd van drie maanden ingeschreven. Pas na drie maanden wordt de wijziging doorgevoerd in het Rijksregister. Dat betekent dat mensen die de voorbije drie maanden een aanvraag hebben ingediend, nog niet meegeteld zijn bij de cijfers. De 102 aanvragen waarvan sprake vonden dus allemaal plaats in januari en de eerste helft van februari.

Uit cijfers van de FOD Justitie bleek eerder al dat in de eerste vier maanden van 2018 in totaal 242 mensen een aanvraag hebben gedaan om hun voornaam te laten wijzigen. “De wijziging van het geslacht en de wijziging van de voornaam door een transgender zijn twee procedures die naast elkaar lopen. Een transgender kan een wijziging van zijn voornaam vragen zonder een wijziging van de registratie van het geslacht aan te vragen of omgekeerd”, benadrukt Edward Landtsheere van de FOD Justitie, die enkel bevoegd is voor voornaamwijzigingen. Volgens Landtsheere is de stijging in het aantal voornaamwijzigingen en geslachtswijzigingen een gevolg van de nieuwe wetgeving die sinds 1 januari van kracht is.

bron: Belga