EU-Commissie wil budget Erasmus-programma verdubbelen

EU-Commissie wil budget Erasmus-programma verdubbelen

Als het van de Europese Commissie afhangt, wordt het budget van het uitwisselingsprogramma Erasmus verdubbeld. In de periode 2021-2027 zou er 30 miljard euro in Erasmus worden geïnvesteerd, tegenover 14,7 miljard euro in de lopende begrotingsperiode. De Commissie wil Erasmus ook toegankelijker maken voor mensen uit kansarme milieus. Nadat de Europese Commissie op 2 mei het globale kader voor de volgende meerjarenbegroting heeft gepresenteerd, stelt ze deze en de komende weken de verschillende programma’s voor. Door dubbel zo veel geld vrij te maken voor Erasmus, wil ze tussen 2021 en 2027 driemaal zoveel begunstigden kunnen bereiken als tussen 2014 en 2020. Het aantal studenten, scholieren, leerkrachten, stagiairs en anderen die Erasmussteun krijgen, moet zo stijgen van 4 miljoen naar 12 miljoen.

“We moeten Erasmus versterken”, zegt Jyrki Katainen, vicevoorzitter van de Europese Commissie. “Al meer dan 30 jaar is het een van de belangrijkste programma’s, want het toont iedereen waar integratie om draait. Het is de essentie zelf van een Europa zonder grenzen. Met Erasmus geven wij onze jongeren meer kansen.”

Met het Erasmusprogramma kunnen jongeren studeren of een opleiding volgen in het buitenland, waardoor ze volgens de Commissie hun toekomstige kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Een groter budget moet helpen tegen 2025 een Europese onderwijsruimte te realiseren, waar leren, studeren en onderzoek nier door grenzen wordt belemmerd, en de Europese identiteit te versterken. Het nieuwe initiatief DiscoverEU is namelijk expliciet bedoeld om jongeren de kans te geven het cultureel erfgoed en de diversiteit van Europa te laten ontdekken.

Erasmus werd in 1987 gelanceerd. Aan het programma namen al meer dan 9 miljoen mensen deel. De onderhandelingen over het nieuwe Erasmus zullen gevoerd worden in het kader van de onderhandelingen over de meerjarenbegroting. De Commissie hoopt daar tegen de Europese verkiezingen van mei volgend jaar een akkoord over te bereiken.

bron: Belga