Nieuw op 1 juni – Nieuwe voetbalwet van kracht

Nieuw op 1 juni - Nieuwe voetbalwet van kracht

Ook het amateurvoetbal, vrouwenvoetbal en het jeugdvoetbal bij profclubs vallen vanaf 1 juni onder de aangepaste voetbalwet. Die wet regelt de veiligheid tijdens voetbalwedstrijden. Daarnaast kunnen supporters voortaan een waarschuwing krijgen alvorens ze een boete of stadionverbod krijgen. Volgens initiatiefnemer Brecht Vermeulen (N-VA) moet de wet het gedrag van mensen corrigeren, eerder dan veel boetes op te leveren. Daarom voorziet de tekst in twee soorten waarschuwingen, die kunnen opgelegd worden bij kleine overtredingen. Een politieagent kan een officiële waarschuwing geven op het moment van de overtreding, de ambtenaar van de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken kan dat op het einde van de procedure.
Fans zullen ook de mogelijkheid krijgen aan zelfregulering te doen. Zo zullen alle clubs uit eerste klasse A en B een supporter liasion officer (SLO) moeten aanstellen. Dat wordt een brugfiguur tussen de fans en club die veiligheidsproblemen mee kan helpen voorkomen.
Bij risicovolle amateurwedstrijden wordt de inzet van stewards mogelijk gemaakt. Dat zal ook mogelijk zijn tijdens WK-wedstrijden op groot scherm.
Daarnaast zal het gebruik van vuurwerk, voetzoekers en rookbommen ook verboden worden rond het stadion. Momenteel geldt dat verbod enkel in het stadion zelf.

bron: Belga