Slechts 41 procent vacatures voor plaatsvervangende rechters vorig jaar ingevuld

Slechts 41 procent vacatures voor plaatsvervangende rechters vorig jaar ingevuld

Slechts 41 procent van de vacatures die in 2017 werden opengesteld voor plaatsvervangende rechters, is ingevuld. Dat stelt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vandaag. Als oorzaak voor de geringe invulling wijst de minister op het statuut, de beperkte vergoeding, de verminderde beschikbaarheid voor balieactiviteiten en mogelijke nadelen zoals het voorrecht van rechtsmacht. Minister Geens reageert daarmee op een bericht in De Tijd over de zoektocht naar niet-beroepsrechters. Hij preciseert dat er vandaag in ons land 1.519 plaatsvervangende rechters en raadsheren zijn aangesteld. Zij vervangen beroepsrechters in geval van ziekte, verhindering (bijvoorbeeld als er risico is op belangenvermenging) of vakantie.

De meeste plaatsvervangende rechters zijn actief in vredegerechten (892) omdat vrederechters alleen verantwoordelijk zijn voor hun kanton. Elke vrederechter kan tot maximaal zes plaatsvervangers aan zijn zijde hebben. In de rechtbanken van eerste aanleg en hoven zijn er respectievelijk 159 plaatsvervangende rechters (op 187 plaatsen) en 113 plaatsvervangende raadsheren (op 160 plaatsen) aan de slag.

In beginsel krijgen plaatsvervangende rechters geen vergoeding. Wanneer ze gedurende een maand verschillende zittingen van meer dan drie uur op zich nemen, kunnen ze een vergoeding krijgen per zitting. Als ze langer dan drie maanden onafgebroken een afwezige rechter vervangen, dan staat daar een halftijdse vergoeding tegenover.

Naast de plaatsvervangende rechters zijn er de lekenrechters in de rechtbanken van koophandel en de arbeidsgerechten, preciseert de minister voorts. Zij staan de rechters bij vanuit hun professionele expertise, bijvoorbeeld als ondernemer of als werknemer. Lekenrechters krijgen een vaste vergoeding.

bron: Belga