Senaat scherpt uitbreiding mandatenaangifte aan

Senaat scherpt uitbreiding mandatenaangifte aan

De Senaat heeft vandaag een pakket ontwerpen van wet en bijzondere wet rond politieke vernieuwing goedgekeurd. Het gaat om teksten die uit de werkgroep politieke vernieuwing van de Kamer kwamen. De ontwerpen rond de mandatenlijst werden door de senatoren aangescherpt en verhuizen dus terug naar de Kamer. Enkel het Vlaams Belang onthield zich op de meeste teksten. Tijdens de plenaire bespreking riepen onder meer Bert Anciaux (sp.a), Sabine de Bethune (CD&V) en Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) hun collega’s van de Kamer op om de teksten nog eens grondig te bekijken. De juridische dienst van de Senaat heeft immers reeds een aantal anomalieën in de teksten ontdekt die via technische aanpassingen konden worden rechtgezet.

Maar tijdens het debat in de commissie bleek dat er onduidelijkheid bestond of de verplichtingen ook gelden voor regeringscommissarissen. Er werd een amendement aangenomen waardoor de regeling ook van toepassing is voor regeringscommissarissen die in opdracht van een minister raden van bestuur bijwonen van instellingen waarop de overheid toezicht uitoefent.In de plenaire zitting diende Christophe Lacroix (PS) nog een amendement in over politici die recidiveren en herhaaldelijk de regels rond de mandatenaangifte overtreden. In de oorspronkelijke tekst werden politici niet extra gestraft als ze de overtredingen in verschillende parlementen pleegden. Dat is nu niet meer het geval.

bron: Belga