Grote lidstaten moeten luchtvervuiling verantwoorden bij Europees Hof

Grote lidstaten moeten luchtvervuiling verantwoorden bij Europees Hof

De Europese Commissie heeft besloten om Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Hongarije en Roemenië voor het Europese Hof van Justitie te dagen omdat deze lidstaten al jarenlang de afgesproken grenswaarden voor luchtkwaliteit schenden. “Ze hebben de afgelopen tien jaar voldoende ‘laatste kansen’ gekregen om de situatie te verbeteren”, zo verklaarde eurocommissaris voor Milieu Karmenu Vella vandaag. Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië moeten bij de Europese rechters gaan uitleggen waarom ze al jaren de normen voor stikstofdioxide (NO2) niet halen. Die zijn van kracht sinds 2010. Hongarije, Italië en Roemenië worden dan weer naar het Hof verwezen wegens de aanhoudend te hoge niveaus fijn stof (PM10). Die grenswaarden hadden reeds in 2005 bereikt moeten worden.

Ook tegen België lopen er inbreukprocedures voor de overschrijding van de normen voor stikstofdioxide en fijn stof. De zes geviseerde lidstaten hadden echter al een laatste aanmaning gekregen. Eind januari werden hun milieuministers nog naar Brussel gesommeerd, in een ultieme poging om hen nog tot bijkomende maatregelen voor een betere luchtkwaliteit te bewegen. Ook Spanje, Slovakije en Tsjechië waren er in januari bij. Volgens de Commissie hebben zij intussen wel voldoende stappen gezet.Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië zijn de eerste lidstaten die voor het Hof worden gedaagd omdat ze de grenswaarden voor stikstofdioxide niet respecteren. Polen en Bulgarije zijn wel al veroordeeld voor de overschrijding van de normen voor fijn stof. “Ik ben ervan overtuigd dat het besluit van vandaag zal leiden tot tot veel snellere verbeteringen voor de burger, maar alleen juridische procedures lossen het probleem niet op”, onderstreepte Vella. Hij biedt nationale, regionale en lokale overheden praktische hulp aan om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Daarnaast heeft de Commissie bijkomende aanmaningsbrieven gestuurd naar Duitsland, Luxemburg en Groot-Brittannië omdat ze de Europese regels over de typegoedkeuring van voertuigen niet naleven.

bron: Belga